Norðurland vestra

Úr Vistkerfi nýsköpunar
Stökkva á:flakk, leita
Landshluti
thumb
Íbúafjöldi7500
Flatarmál12737 km²

Landshlutinn er einn af helstu landbúnaðarhéruðum landsins en í Sóknaráætlun Norðurlands vestra 2020-2024 kemur fram að nokkurrar fábreytni gæti innan atvinnulífsins auk þess að landshlutinn glími við fámenni og lágt menntunarstig. Stefna Norðurlands vestra er að „efla atvinnuþróun og nýsköpun sem styður við vöxt lykilatvinnugreina og laðar til sín menntað og hæft fólk á öllum sviðum atvinnulífsins.“

Megináherslur Sóknaráætlunar 2020-2024 í atvinnuþróun og nýsköpun fela í sér að:

  • Auka fullvinnslu afurða
  • Fjölga vaxtarbroddum og styrkja grunnstoðir í atvinnulífinu, s.s. í ferðaþjónustu, nýsköpun, vöruþróun, landbúnaði og sjávarútvegi
  • Draga úr neikvæðum umhverfisáhrifum atvinnustarfsemi á svæðinu

Lausnamót

Lausnamótið Hacking Norðurland var fyrst haldið árið 2021 undir yfirskriftinni Matur, vatn, orka: Leiðin að sjálfbærni. Mótið er hluti af lausnamótaröð Hacking Hekla sem hóf göngu sína árið 2020. Hacking Norðurland var haldið á vegum Eims, Nordic Food in Tourism, Samtaka sveitarfélaga og atvinnuþróunar á Norðurlandi Eystra (SSNE), Samtaka sveitarfélaga á Norðurlandi vestra (SSNV) og Nýsköpunar í norðri í samstarfi við Hacking Hekla og Hugmyndaþorp Austan mána.

Hraðlar

Norðanátt Samstarfsverkefni stuðningsaðila í nýsköpunarumhverfinu á Norðurlandi og er ætlað að skapa kraftmikið umhverfi fyrir frumkvöðla og fyrirtæki á Norðurlandi með áherslu á nýsköpun á sviði sjálfbærni, orku, vatns og matar.

Vaxtarrými Viðskiptahraðall fyrir frumkvöðla, ný fyrirtæki og nýsköpun innan rótgróinna fyrirtækja á Norðurlandi.

Hæfnihringir Samstarfsverkefni landshlutasamtaka að bjóða konum í atvinnurekstri stuðning og fræðslu.

Textílklasinn Textílmiðstöð Íslands vinnur að mótun textílklasa í samstarfi við Samtök sveitarfélaga á Norðurlandi vestra (SSNV). Með klasasamstarfinu verður skapað vistkerfi fyrir hagaðila af öllu landinu.

Nýsköpunarviðburðir

Nýsköpun á Norðurlandi Sameiginleg aðild Samtaka Sveitarfélaga á Norðurlandi vestra (SSNV) og Samtaka Sveitarfélaga og atvinnuþróunnar á Norðurlandi eystra (SSNE) í Nýsköpunarvikunni. Samtökin stóðu fyrir eftirfarandi viðburðum:

Samvinnu- og/eða nýsköpunarrými

Útibúið - Skrifstofusetur Samvinnurými staðsett í gömlu bankaútibúi Landsbankans á Hvammstanga.

Textílmiðstöð Íslands Samþætting Textílseturs Íslands og Þekkingarsetursins á Blönduósi. Þar er fjölbreytt starfsemi en áhersla er lögð á nýsköpunar-, þróunar- og samstarfsverkefni sem stuðla að atvinnuuppbygginu í tengslum við textíl, menningu og sögu svæðisins með áherslu á umhverfisvernd og sjálfbærni.

NES - Listamiðstöð Miðstöð með vinnustofum listamanna, sýningahaldi, og kynningu á menningu og listum í samstarfi við innlenda og erlenda listamenn. Starfrækt í fyrrum fiskvinnsluhúsi á Skagaströnd.

Annað stuðningsumhverfi

Háskólinn á Hólum hefur að markmiði að efla nýsköpun og tengsl við atvinnulífið.

Verið - Vísindagarðar og nýsköpunarsetur er megin aðsetur deildar fiskeldis- og fiskalíffræði Háskólans á Hólum þar sem m.a. eru stundaðar rannsóknir á fiskeldi.

Farskólinn - Miðstöð símenntunnar á Norðurlandi vestra stendur fyrir námskeiðahaldi ásamt því að vinna að endur- og símenntun á Norðurlandi vestra.

Rannsóknarsetur Háskóla Íslands á Norðurlandi vestra Við setrið eru stundaðar sagnfræðirannsóknir af ýmsu tagi en frá ársbyrjun 2019 hefur rannsóknasetrið unnið að gerð gagnagrunns sáttanefndabóka í samstarfi við Þjóðskjalasafn Íslands og Héraðsskjalasafn Skagfirðinga.

Nýsköpunarverkefni á Norðurlandi vestra

Nafn Staðsetning Lýsing
Breiðargerði Skagafjörður Garðyrkjustöð með vottaða lífræna ræktun.
Pure Natura Sauðárkrókur Framleiðir hágæða bætiefni og matvæli úr íslensku hráefni; innmat og kirtlum úr íslenskum lömbum og villtum jurtum.
Austan Vatna Skagafjörður Framleiðir Chimicurri sósur og fullvinnur kjötafurðir. Notast er við staðbundin hráefni og lögð áhersla á mikilvægi samspils náttúru og dýra.
Brúnastaðir Ostavinnsla Skagafjörður Handgerðir geita- og sauðfjárostar.
Hvammshlíðarostur Blönduós Ostar framleiddir úr íslensku hráefni; kúamjólk (stundum geita- eða sauðamjólk), villijurtum, fléttum og þörungum og sjávarsalt.
Matarkistan Skagafjörður Skagafjörður Ýmsir aðilar í héraðinu vinna saman að því að efla skagfirska matarmenningu og koma henni á framfæri. Vefverslun beint frá býli.
Ísponica Hólar Lóðrétt vatnsræktun á salati og kryddum.
Hitaveita í Hrútafirði Hrútafjörður Mat á jarðhitasvæði og hugsanleg stækkun hitaveitu. Prufudæling borholu (RS-14) á Reykjatanga í Hrútafirði og mat á vinnslugetu jarðhitasvæðisins og hugsanlegri stækkun hitaveitunnar.
Textílmiðstöð Blönduós „Sól í sveit“ Uppbyggingar á textíltengdri ferðaþjónustu á Húnavöllum. Kynning á íslensku ullinni, námskeið og kennsla í textíl með nýtingu og vörusölu í huga.
Kakalaskáli Kringlumýri í Blönduhlíð Skálinn er hugsaður sem umhverfi fyrir sögumann sem segir frá atburðum á Sturlungaöld. Þar er boðið upp á sögustundir, sérsýningar og margt fleira.
Jökla Skagafjörður Framleiðsla á rjómalíkjör úr íslenskum hráefnum.
Textílmiðstöð Íslands og Þekkingarsetur á Blönduósi Uppbygging TextílLabs og -Klasa